petak, 2. travnja 2010.

pot 2

Nabavio sam nekoliko novih posuda više i manje poznatih bonsaipotera. Izgledaju odlično!

Derek Aspinal 36x28x6,5 cm

Derek Aspinal 70x43x5 cm

Derek Aspinal 45x34x12 cm

Derek Aspinal 57x39x12 cm

Peter Krebs 32x26x5 cm

Peter Krebs 46x34x5

Rolf Hitz 31x24x7 cm

Rolf Hitz 34x26x6,5 cm

Axel Brockmann 45x34x10 cm